Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
46
Data obserwacji:
2022-04-18
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna