Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
10
Data obserwacji:
2022-05-11
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna