Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2022-05-13 18:10:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
tory
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna