Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
ul. Jarock
Data obserwacji:
2022-05-10
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna