Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sroka (Pica pica)
Liczba:
1
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
554
Data obserwacji:
2022-04-19
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna