Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna (Martes sp.)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2022-04-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
rafał świerad
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna