Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kawka (Corvus monedula)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
brak
Data obserwacji:
2022-03-24
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
To jest główna droga Olsztyna, jednak w czasie zdarzenia od roku jest w trakcie remontu i wygląda jak zwykła szutrówka.
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna