Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaba trawna (Rana temporaria)
Liczba:
20
Długość odcinka:
200 m.
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
brak
Data obserwacji:
2022-03-26
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Droga gruntowa, bardzo mały ruch a mimo to dużo rozjechanych płazów
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna