Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
609
Data obserwacji:
2022-04-14
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna