Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
46
Data obserwacji:
2022-03-20
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Opis gatunku:
samica sarny
Obserwator:
luladasilva
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna