Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2022-01-04 10:40:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna