Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2021-12-26 19:30:00
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna