Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
8
Data obserwacji:
2022-01-03
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna