Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
3
Data obserwacji:
2021-12-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Opis gatunku:
martwy osobnik na jezdni
Dodatkowy opis:
obok drogi pojedyncze krzewy
Obserwator:
EwaDob
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna