Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kot domowy (Felis catus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
małopolskie
Numer drogi:
968
Data obserwacji:
2021-11-14
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna