Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
3
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2021-11-30 15:50:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
próbowały przejść drogę, zawróciły
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna