Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2021-11-24 07:45:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Dodatkowy opis:
przebiegła przez drogę
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna