Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2021-11-20
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Opis gatunku:
raczej młody osobnik
Obserwator:
rafał świerad
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna