Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
738
Data obserwacji:
2021-10-14
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
tory
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna