Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2021-10-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
tory
Struktury równoległe do drogi:
tory
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Info osoby trzeciej.nie potrafiła dokładnie określić czy jeleń czy sarna.tylko że była bardzo duża.