Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2021-10-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
rafał świerad
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna