Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Tchórz (Mustela putorius)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2021-10-18
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
zbiornik wodny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Opis gatunku:
Tchórz albo tchórzofretka leży rozjechana na drodze między Janowicami Wielkimi a Miedzianką
Obserwator:
Paweł Słabuszewski
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna