Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wydra (Lutra lutra)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
213
Data obserwacji:
2021-10-13
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna