Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Szczur wędrowny (Rattus norvegicus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-10-17
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
żywopłot
ogrodzenie
rów
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna