Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Gronostaj (Mustela erminea)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
S5
Data obserwacji:
2021-10-07
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna