Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Bóbr europejski (Castor fiber)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2021-10-13
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Dodatkowy opis:
rów przy drodze , widać było świeżo ściętą osikę ok 2-3 metry od skrajni drogi,
Obserwator:
rafał świerad
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna