Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel/Mazurek (Passer sp.)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
50
Data obserwacji:
2021-10-11
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
koło stacji benz.
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna