Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
357
Data obserwacji:
2021-10-10
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Opis gatunku:
Sowa (puszczyk/uszatka).
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna