Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna (Martes sp.)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
S3
Data obserwacji:
2021-10-11
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna