Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Szop pracz (Procyon lotor)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
384
Data obserwacji:
2021-10-07
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna