Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
11
Data obserwacji:
2021-09-26
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
W.Stephan
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna