Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
737
Data obserwacji:
2021-10-06
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna