Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Rudzik (Erithacus rubecula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2021-09-30
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna