Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sójka (Garrulus glandarius)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-09-30
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna