Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Bóbr europejski (Castor fiber)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
341
Data obserwacji:
2021-09-30
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
Małgorzata Pietkiewicz
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna