Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna (Martes sp.)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2021-09-27
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
tory
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna