Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Bóbr europejski (Castor fiber)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
51
Data obserwacji:
2021-05-06
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Pod wysokim nasypem znajduje się przepust rowu, bobry zatykają przepust i w konsekwencji nie maja jak przedostać się na drugą stronę drogi, z tego powodu wchodzą na nasyp. To jest drugi zabity bóbr w tym miejscu jakiego znalazłem.
Obserwator:
Jerz
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna