Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
54
Data obserwacji:
2021-09-02
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna