Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
małopolskie
Data obserwacji:
2021-06-10
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Opis gatunku:
Osobnik dorosły
Obserwator:
Barbara Gawlak
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna