Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Padalec (Anguis fragilis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
śląskie
Data obserwacji:
2021-07-24
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna