Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Śpiewak (Turdus philomelos)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
śląskie
Data obserwacji:
2021-07-23
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna