Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
94
Data obserwacji:
2021-07-20
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna