Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
224
Data obserwacji:
2021-07-17
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna