Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kret (Talpa europaea)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-07-25
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
zbiornik wodny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna