Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mazurek (Passer montanus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
NA
Data obserwacji:
2021-07-24
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
borealoides
Źródło obserwacji:
Znalazca Kajetan Neubauer (grzybek1411869@gmail.com)