Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2021-07-25
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
Obserwator:
Monika P.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna