Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2021-07-16
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
Monika P.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna