Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
48
Data obserwacji:
2021-07-23
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna