Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
DK 11
Data obserwacji:
2021-07-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
żywopłot
rów
Obserwator:
Alexandre Flesch
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna