Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Ropucha szara (Bufo bufo)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
DK 11
Data obserwacji:
2021-07-15 23:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Dodatkowy opis:
aktywna na drodze
Obserwator:
Alexandre Flesch
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna